Välkommen till LUSK

 


 
 

 

 

 


lusklogga.jpg

 LUSK är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer,
som inom Luleå stifts södra del (Västerbottens Län) utövar kyrkomusik.

LUSK är ett delförbud inom

 

Luleå stift är stort och uppdelat på två län, Norrbotten och Västerbotten. Kyrkosångsförbundet i Luleå stift är därför delat i LUNK för norra delen och LUSK för södra delen.