Aktuellt

 

        

                                          Barnkördag i Bygdeå 24 februari 2018

Plan för verksamheten 2018- 2020                                                       

2018             Januari                               Vinterfest i Östersund Riks

                     24 Februari                         Barnkördag i Bygdeå

                      Mars                                   Övningsdag inför kyrkosångshögtid+ årsmöte

                      11-13 Maj                          Riksfest i Västerås

                      10-13 Maj                           Nordisk Kyrkosångsfest i Odense Danmark

                      Augusti                               Styrelsedagar

                      22 September                     Körsångsfest i Byske

                      September                          Koristkurs 

 

2019             Januari                                Barnsångledardag

                      Mars                                   Övningsdag inför kyrkosångshögtid

                      April                                   Övningsdagar i Umeå och Skellefteå + en ort inför                                                                    KSH

                      Maj                                     Kyrkosångshögtid

                      Augusti                               Styrelsedagar

                      September                          Kurs för den nyfikne sångaren                                                   

2020             Januari                                Barnsångledardag

                      Mars                                   Övningsdag inför kyrkosångshögtid

                      April                                   Övningsdagar i Umeå och Skellefteå + en ort inför                                                                     KSH

                      Maj                                     Kyrkosångshögtid

                      Augusti                               Styrelsedagar

                      September                          Kurs för den nyfikne sångaren

  

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)